شروع سخنرانی

شروع یک سخنرانی چطور باید باشد.همانطور که می‌دانید یکی از مشکلات اساسی سخنرانان شروع سخنرانی است. ...

جملات آغازین برای شروع سخنرانی

برای شروع سخنرانی می توانید از جملات و اشعار زیر استفاده کنید...