این دوره ویژه متقاضیانی است که قصد دارند سریعا جذب بازار کار شوند و یا می خواهند عملیات حسابداری شرکت یا فروشگاه خود را شخصا انجام دهند. آشنایی با اصول حسابداری،ثبت در دفاتر قانونی، تهیه صورت های مالی،ثبت فاکتورهای خرید و فروش و تنظیم اظهارنامه های مالیاتی از جمله سرفصل های مهم این دوره می باشد. کار با نرم افزار های رایج بازار نظیر رافع، سرمایه، پایا، محک و ... از مزایای شرکت در این دوره می باشد.

طول دوره یک ماه شهریه: 350 هزارتومان


#گروه آموزشگاه های اساطیر، مهارت های دیپلم، مهارت های هفتگانهICDL، دوره جامع سخنرانی حرفه ای و فن بیان